Plavby lodí 2020 | ESO travel

Program zájezdu: 1. den. PRAHA – BENÁTKY (ITÁLIE) Sraz na letišti v Praze, odlet do Benátek, trans- fer do přístavu a nalodění. Po ubytování ori- entační prohlídka lodi a schůzka s delegátem. 2. den. BARI (ITÁLIE) Obyvatelé Bari jsou na svoje město, které pa- matuje pochody římských jednotek, náležitě hrdí a říkají:"Kdyby Paříž ležela u moře, moh- la by se jmenovat Malé Bari:" Procházka po sta- rém městě s bazilikou San Nicola, katedrálou San Sabino a středověkým hradem. Na starém tržišti pak můžete nakoupit suvenýry či ochut- nat místní speciality. Možnost výletu do Mate- ra, jehož nejstarší domy jsou vtesány přímo do skal nebo pohádkových uliček Alberobello (fa- kultativně). 3. den KATAKOLON/OLYMPIE (ŘECKO) Katakolon je především vstupní přístav na ces- tě po moři do Olympie. Místa, která dala zá- klad modernímu olympismu navštívite s dele- gátem. Den ovšem můžete strávit také na plá- ži. Vzdálenost přístav – Olympie: 35 km. Antické památky Řecka a Albánie 4. den MYKONOS (ŘECKO) Příchozí již z dáli vítají charakteristické be- nátské větrné mlýny. Na terase jedné z tave- ren se sklenkou Ouza v ruce zde můžete ne- rušeně pozorovat, jak se v malebném přísta- vu pohupují luxusní jachty vedle bárek míst- ních rybářů, nebo se vydat do města a objevit byzantský kostel či malebnou západní část pří- mo. Pobřeží zde lemují domy v benátském sty- lu. I tady můžete lenošit na pláži, případně vy- razit na okruh kolem ostrova či za památkami do Delosu (fakultativně). 5. den PIREUS / ATÉNY (ŘECKO) toto místo určil roku 493 před Kristem themis- tokles jako přístav pro městoAtény; dnes je tře- tím největším přístavem Středomoří. V Aténách navštívíte Akropoli a staré části Plaka (fakulta- tivně). Vzdálenost přístav –Atény centrum: 8 km. 6. den SARANDA (ALBÁNIE) Oblíbený cíl nejen řeckých výletníků ležící na po- mezí Jadranu a Jónského moře nedaleko ostro- va Korfu oplývá krásnými plážemi. Nedaleko se nachází skvěle zachovalé pozůstatky antického města Butrint, které jsou na seznamu UNeSCO. 7. den DUBROVNIK (CHORVATSKO) Správnímu středisku oblasti Dubrovník-Neretva se přezdívá "Jadranská perla". Pravý klenot Dub- rovníku – staré město – je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNeSCO. Dubrov- ník propůjčil tvář Královu přístavišti – metropo- li sedmi království ze známého seriálu Hra o trů- ny. Zájemci se mohou vydat kolem starého města po hradbách (poplatek splatný na místě.) 8. den BENÁTKY (ITÁLIE) – PRAHA Snídaně, vylodění, tranfer na letiště, odlet do Prahy. 8 dní / 7 nocí TERMÍN: . . . . . 13.06. - 20.06.2020 Vnitřní kajuta: . . . . . . . 29.990,- Kč Kajuta s oknem: . . . . . . 35.990,- Kč Balkonová kajuta: . . . . . 39.990,- Kč Ceny za 1lůžk. kajutu a 3. (4.) osobu v kajutě na vyžádání. Loď: MSC Orchestra CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE - českého delegáta - program v přístavech v doprovodu delegáta* - ubytování na lodi v kajutě dle výběru - plavbu dle trasy - plnou penzi na lodi včetně odpoledního čaje a půlnočních bufetů - studené a horké nealkoholické nápoje z automatů v samoobslužné restauraci - kajutového stewarda - portýrské služby při nalodění/vylodění - dětský a mládežnický klub - přístup na kulturní a sportovní akce během plavby - sportovní a relaxační zařízení lodi - zpáteční letenku z/do Prahy - transfery letiště – přístav – letiště CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE - fakultativní výlety - servisní poplatek 70 eUR/osoba splatný na lodi - kadeřnický salon, wellness či jiné služby *Delegát v každém přístavu navrhne program, který s ním budete moci absolvovat. Cena plavby nezahrnuje případné náklady na dopravu během programu v přístavech (MHD, lanovky, kyvadlovou dopravu, sdílené taxi apod.). Benátky Bari Pireus ▲ ▲ Dubrovník Mykonos Katakolon Saranda P L A V B Y S D e L e g á t e M 6 ITINERÁŘ PLAVBY Den Přístav Připlutí Vyplutí 1. Benátky Itálie - 16.30 2. Bari Itálie 10.30 17.00 3. Katakolon/Olympia Řecko 11.00 17.00 4. Mykonos Řecko - 1.00 5. Pireus Řecko 7.30 16.30 6. Saranda Albánie 12.00 20.00 7. Dubrovník Chorvatsko 9.00 15.00 8. Benátky Itálie 8.30 -

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg3MzM=