Plavby lodí 2020 | ESO travel

Program zájezdu: 1.den PRAHA – AMSTERDAM (HOLANDSKO) Odlet do Amsterdamu, prohlídka města, trans- fer do hotelu a volno na procházku nočními uli- cemi. Nocleh v Amsterdamu. 2. den AMSTERDAM (HOLANDSKO) Nejlepším způsobem jak vychutnat osobité kouzlo ulic, do nichž se nahýbají úzké domy, je plavba po kanálech starého Amsterdamu, kte- rou podnikneme po snídani. Následný transfer do přístavu a nalodění. 3. den PLAVBA 4. den LA CORUNA (ŠPANĚLSKO) Bránu galicie si kdysi vybral Caesar jako přístupový bod k obchodníkům na pobřeží sever- ního Španělska a Francie. V jeho šlépějích se vy- dáte ulicemi starého města. Nedaleko přístavu je například Herkulova věž – nejstarší stále fungují- cí románský maják. I když místní obyvatelé se hlá- sí spíše k odkazu keltských osadníků. Původní sta- ré město totiž bylo vystavěno na základech kelt- ské pevnosti. I dále ve vnitrozemí najdete stopy tažení římských legií evropou. Doporučit lze pří- padně výlet do poutního místa Stantiago de Compostella (70 km), či do královského gotické- ho města Betanzos (25 km). 5. den LEIXOES / PORTO (PORTUGALSKO) Portugalsko – už jen toto slovo voní našinci exo- tikou, byť je součástí starého kontinentu. Nád- Portugalsko - Gibraltar - Španělsko herné staréměstomá neopakovatelnou atmosféru. Postupně projdete čtvrtí Ribeira a prohlédnete si monumentální katedrály Sao Fransisco a Dos Clerigos i neoklasicistní Palacio da Bolsa, tedy bur- zovní palác. Čím jiným zde zakončit den než sklen- kou portského. Vzdálenost přístav – Porto: 10 km. 6. den LISABON (PORTUGALSKO) Lisabon je tavícím kotlem etnické směsi, jež vznikla jako vedlejší produkt námořních výpa- dů v 15. a 16. století, kdy se Portugalsko stalo námořní velmocí. Synové této hrdé země vyplnily na mapách všech kontinentů nespočet bílých míst a nesmazatelně se zapsali světových dějin. Za návštěvu stojí především Jeronýmův klášter, vě- novaný právě těmto osobnostem, nejstarší pů- vodně maurská část městaAlfama s hradem Cas- telo de Sao Jorge, čvrť spletitých uliček Barrio Alto, či Muzeum námořní plavby. 7. den GIBRALTAR (VELKÁ BRITÁNIE) Britská výspa na Pyrenejském poloostrově skrý- vá několik unikátů: není zde zdroj pitné vody, a tak ji zde získávají hlavně sběrem vody dešťové, žije zde jediná kolonie opic na evropské pevni- ně a také zde jedna z hlavních ulic tvoří křižovatku s ranvejí mezinárodního letiště. Doporučujeme vý- let lanovkou nad pobřežím (fakultativně). 8. den MALAGA (ŠPANĚLSKO) Malaga láká návštěvníky bohatou historií utvá- řenou po staletí přítomností Maurů. K nejzají- mavějším památkám patří hrad gibralfaro či pev- nost La Alcazaba. Živoucí autentickou atmosfé- ru nasajete na tržišti Atarazanas, zatímco dob- rá vína včetně tradičního sladkého lze ochutnat na kterémkoli nároží. 9. den PLAVBA 10. den BARCELONA (ŠPANĚLSKO) V katalánské metropoli lze doporučit především výlet po stopách Antonia gaudího. Není to však zdaleka jediná možnost, jak zde strávit den plný objevů a poznání. Můžete se také vydat k hor- skému hřebenu a světoznámému klášteru Mont- serrat nebo shlédnout představení Flamenga (fa- kultativně). 11. den SAVONA (ITÁLIE) – PRAHA Snídaně,vylodění,transferna letiště,odletdoPrahy. CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE - českého delegáta - program v přístavech v doprovodu delegáta* - 1x nocleh v hotelu 3* se snídaní v Amsterdamu - prohlídku Amsterdamu - ubytování na lodi v kajutě dle výběru - plavbu dle trasy - plnou penzi na lodi včetně odpoledního čaje a půlnočních bufetů - studené a horké nealkoholické nápoje z automatů v samoobslužné restauraci - kajutového stewarda - portýrské služby při nalodění/vylodění - dětský a mládežnický klub - přístup na kulturní a sportovní akce během plavby - sportovní a relaxační zařízení lodi - zpáteční letenku z/do Prahy - transfery letiště – přístav – letiště CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE - fakultativní výlety - servisní poplatek 70 eUR/osoba splatný na lodi - kadeřnický salon, wellness či jiné služby *Delegát v každém přístavu navrhne program, který s ním budete moci absolvovat. Cena plavby nezahrnuje případné náklady na dopravu během programu v přístavech (MHD, lanovky, kyvadlovou dopravu, sdílené taxi apod.). Barcelona Leixões Lisabon Amsterdam Gibraltar Málaga La Coruna P L A V B Y S D e L e g á t e M ITINERÁŘ PLAVBY Den Přístav Připlutí Vyplutí 2. Amsterdam Holandsko - 17:00 3. Plavba - - 4. La Coruna Španělsko 12:00 20:00 5. Leixões Portugalsko 08:00 19:00 6. Lisabon Portugalsko 09:00 17:00 7. gibraltar gibraltar 13:00 19:00 8. Málaga Španělsko 08:00 18:00 9. Plavba - - 10. Barcelona Španělsko 08:00 13:00 11. Savona Itálie 08:00 10 11 dní / 10 nocí TERMÍN: . . . . . 10.09. - 20.09.2020 Vnitřní kajuta: . . . . . . . 35.990,- Kč Kajuta s oknem: . . . . . . 43.990,- Kč Balkonová kajuta: . . . . . 49.990,- Kč Ceny za 1lůžk. kajutu a 3. (4.) osobu v kajutě na vyžádání. Loď: Costa Favolosa

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg3MzM=