Plavby lodí 2019 | ESO travel

Program zájezdu 1. den ODLET Z PRAHY Po příletu transfer do hotelu, ubytování v hotelu Bavaro Princess Punta Cana 5* s All Inclusive. 2. – 3. den POBYT V PUNTA CANA 4. den LA ROMANA (DOMINIKÁNSKÁ RE- PUBLIKA) snídaně. Navštívíme výrobnu světoznámých doutníků La Flor dominicana a malebnou ves- ničku Altos de Chavon. Nenápadné místo skrývá amfiteátr a ze skal nad řekou Chavon se nám otevírají dechberoucí výhledy do je- jího údolí. Je zde také romantický kostelík, ve kterém se oženil michael Jackson. trans- fer do z přístavu v La Romana, nalodění. 5. den OSTROV CATALINA (DOMINIKÁN- SKÁ REPUBLIKA) Brzy ráno vyplutí z La Romana. Catalina Is- land je privátní ostrov lodní společnosti Cos- ta Cruises, na němž jsou všechny pláže atrakce a aktivity k dispozici pouze účast- níkům plaveb. Nabídka fakultativních ak- tivit zahrnuje: plavby katamaránem, výlet do santo dominga, výlet do san Pedra a in- diánského jeskynního labyrintu Cueva de las maravillas, pronájem buggyny na ranči. 6. den BASSETTERE (SV. KRYŠTOFANEVIS) Poněkud ospalý ostrov nabízí mnohé mož- nosti k pěší turistice. Za návštěvu stojí také bývalá plantáž cukrové třtiny Rom- ney manor, kde se dnes vyrábí oděvy zdo- bené karibskými batikovanými vzory. Ani odpočinek na zdejších zlatavých písečných plážích neublíží… 7. den ST. JOHN’S (ANTIGUA) doky vystavěné v gregoriánském stylu jsou architektonickou památkou, ne však je- diným místem hodným návštěvy. Zlákají Vás pláže, adrenalinové dobrodružství v džungli, setkání s rejnoky, či výlet kaja- kem kolem pobřežních ostrůvků, během něhož můžete narazit na mořské želvy (fa- kultativně). 8. den FORT DE FRANCE (MARTINIK) Jednou z nejzajímavějších staveb v nej- větším městě karibských kolonií Francie je schoelcherská knihovna, která původně stála v Paříži a po světové výstavě byla přemístěna na martinik. Najdete zde sa- mozrejmě skvělá místa na koupání, opa- lování a šnorchlování, krásnou přírodu a všudypřítomnou kreoskou kulturu. 9. den POINTE A PITRE (GUADELOUPE) Na poklidný ostrov, který je jedním ze zá- mořských teritorií Francie, si moderní ži- vot našel cestu jen částečně. Například podstatná část obchodu mezi místními far- máři a malovýrobci stále funguje na bázi výměny produktu za produkt. den si mů- žete zpestřit procházkou v korunách stro- mů tropické džungle nebo se opalovat na pláži (fakultativně). 10. den PHILIPSBURG, (SV. MARTIN) Na první pohled Vás zaujmou kilometry nádherných pláží s výbornými restaura- cemi, nazývané také jako Francouzská ri- viéra Karibiku. doporučujeme proto re- laxaci na pláži, výlet za faunou a flórou tohoto karibského ráje nebo pro akcech- tivé půjčení vodního skútru (fakultativně). 11. den LA ROMANA (DOMINIKÁNSKÁ RE- PUBLIKA) snídaně. Vylodění, transfer na letiště a od- let do Prahy. 12. den PŘÍLET DO PRAHY CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE - českého delegáta - letenky Praha – Punta Cana – Praha - 3x nocleh v hotelu Bavaro Princess Punta Cana 5* s All Inclusive - prohlídka doutníkárny La Flor dominicana a vesničky Altos de Chavon - transfery letiště – hotel – přístav – letiště - ubytování na lodi v kajutě dle výběru - plavbu dle trasy s plnou penzí na lodi včetně odpoledního čaje a půlnočních bufetů - voda, čaj, káva, zmrzlina a led z automatů v samoobslužné restauraci v době jídel - portýrské služby při nalodění a vylodění - kajutového stewarda - dětský a mládežnický klub - přístup na kulturní a sportovní akce během plavby - sportovní a relaxační zařízení lodi (fitness, vířivky) CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE - fakultativní výlety - servisní poplatek splatný na lodi 70 eUR/osoba - kadeřnický salon, wellness či jiné služby - cestovní pojištění 12 dní / 10 nocí TERMÍN: . . . . 01.02. – 12.02. 2019 Vnitřní kajuta: . . . . . . . 54.990,- Kč Kajuta s oknem: . . . . . . 59.990,- Kč Balkonová kajuta: . . . . . 62.990,- Kč Loď: Costa Pacifica ▲ La Romana Phi l ipsbu r g Bas s eter r e S t . John ’ s Po i nte-á - Pit r e For t -de- F rance ITINERÁŘ PLAVBY den Přístav Připlutí Vyplutí 4. La Romana dominikánská rep. - 7:00 5. Catalina dominikánská rep. 9:00 17:00 6. Basseterre svatý Kryštof aNevis 13:00 21.00 7. st. John's Antigua a Barbuda 7:00 18.00 8. Fort-de-France martinik 9:00 21.00 9. Pointe-à-Pitre guadalupe 8.00 23.00 10. Philipsburg svatýmartin 13.00 18.00 11. La Romana dominikánská rep. 13.30 22 Dominikánská republika a jižní Karibik | P L A V B Y s d e L e g á t e m

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg3MzM=